ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

اثر هرسپتین برقاعدگی زنان Does Herceptin Stops Menstural Period

آیا هرسپتین (تراستوزوماب) می تواند قاعدگی را متوقف کند؟

• بله، درمان با هرسپتین (تراستوزوماب) می تواند باعث متوقف شدن دوره قاعدگی در اکثر زنان قبل از یائسگی شود، اما در برخی از زنان نیز پس از درمان هرسپتین دوره های قاعدگی در آنها دوباره شروع می شود.
چه تعدادی از زنان بعد از مصرف هرسپتین پریودی آنها متوقف می شود؟
در یک کارآزمایی بالینی به نام آلتو 6/ 72درصد از زنانی که تحت درمان با هرسپتین قرار داشتند گزارش کردند که در ویزیت هفته 37 ام، پریود آنها (آمنوره مربوط به درمان) متوقف شده است.
در مطالعه ALLTO مشخصاتی که زنان پیش از یائسگی داشتند را بررسی کردند این مشخصات عبارتند از:
• از نظر بافت شناسی، کاملاً برش خورده، سرطان پستان HER2 مثبت غیر متاستاتیک و
• یا بیماری گره مثبت یا گره منفی با اندازه تومور پاتولوژیک 1 سانتی متر یا بزرگتر و
• وجود دوره شیمی درمانی و
• تحت درمان با هرسپتین (تراستوزوماب)

Does Herceptin Stops Menstural Period


آیا بعد از مصرف هرسپتین، قاعدگی متوقف می شود و خطر ابتلا به سرطان پستان تغییر پیدا می کند؟


نتایج مطالعه ALLTO نشان داد که بله، متوقف شدن دوره قاعدگی پس از درمان هرسپتین خطر بقای سرطان پستان را تغییر می دهد.
• در صورت توقف قاعدگی، بقای کلی شش ساله تا 6/95 ٪ بیشتر می شود
• در صورت شروع دوباره قاعدگی، بقای کلی شش ساله تا 2/92 ٪ کمتر می شود
بعد از مصرف هرسپتین چه معایبی ممکن است بروز نمایند؟
اگرچه عدم پریود شدن ممکن است میزان زنده ماندن را افزایش دهد، اما معایبی از جمله موارد زیر ممکن است وجود داشته باشد:
• ناباروری
• علائم یائسگی ناشی از دارو
این موارد می تواند باعث ایجاد نگرانی شود و یا اگر مسئله ای ایجاد شد، بهتر است که این موارد را با پزشک متخصص در میان بگذارید. پزشک متخصص می تواند درباره خطرات و مزایای گزینه های درمانی و اینکه برای کاهش این مسائل چه کار دیگری می توان انجام داد، با شما صحبت کند.

Does Herceptin Stops Menstural Period

جمع بندی نهایی:


• در مطالعه آلتو 6/ 72درصد از زنانی که تحت درمان با هرسپتین قرار داشتند، پریود آنها (آمنوره مربوط به درمان) متوقف شده است.
• بیمارانی که در مطالعه ALLTO دوره های پریود آنها متوقف شده است، بقای کلی آنها افزایش یافته است
• بیمارانی که در مطالعه ALLTO دچار پریود شده اند، بقای کلی آنها کاهش یافته است
• داشتن آمنوره در ارتباط با درمان (بدون پریود) می تواند باعث ناباروری و علائم یائسگی ناشی از دارو شود.