ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

تایید اتحادیه اروپا در ترکیب داروی اپدیوو با داروی یرووی برای درمان سرطان روده بزرگ

بهبود سرطان روده بزرگ با ترکیب اوپدیوو و یرووی

تایید اتحادیه اروپا در ترکیب داروی اوپدیوو با داروی یرووی  برای درمان سرطان روده بزرگ

کمیسیون اروپا پس از آزمایشی تایید کرد که ترکیب داروی اپدیوو بعلاوه یرووی(ایپیلیمومب) به طور قابل توجهی باعث بهبود پاسخ به درمان برخی از سرطان های متاستاتیک روده بزرگ می شود.


کمیسیون اروپا (EC)کاربرد ترکیب اوپدیوو(نیوولومب) بعلاوه یرووی(ایپیلیمومب) را برای درمان بیماران بزرگسال مبتلا به نقص در ترمیم جهش ها(dMMR) یا ناپایداری میکروساتلایت ها-بالا(پیشرفته) (MSI-H) سرطان روده بزرگ متاستاتیک (mCRC) پس از سابقه فلوروپیریمیدین _مبتنی بر شیمی درمانی ترکیبی را، تایید کرده است.

این تأیید، براساس نتایج حاصل گروه ازمایشی Phase II CheckMate -142 چند مرکزی، غیر تصادفی و دارای برچسب باز بود.


در این گروه ترکیبی، بیماران تا زمان پیشرفت بیماری، مرگ یا مسمومیت غیرقابل قبول، هر سه هفته، 3mg/kg اوپدیوو به همراه 1mg/kg یرووی در چهار نوبت و به دنبال آن 3mg/kg اوپدیوو در هر دو هفته، به عنوان یک عامل واحد(به تنهایی)، دریافت کردند.

بیشتر بدانید!

درمان سرطان مثانه با استفاده از اپدیوو

در آزمایش اوپدیوو بعلاوه یرووی :

در بیمارانی که مبتلا به MSI-H / dMMR mCRC هستند و سابقه درمان با فلوروپیریدین، اگزالی پلاتین و ایرینوتکان را داشتند، از نظر بالینی بهبود قابل توجهی در میزان پاسخ دهی به درمان (ORR) مشاهده شد. میزان پاسخ دهی به درمان64.7 درصد، با 12.6 درصد پاسخ کامل بود. مدت زمان پاسخ به درمان در حداقل 46.9 ماه پیگیری، به دست نیامد و مشخصات ایمنی اوپدیوو بعلاوه یرووی با مطالعات قبلی در مورد ترکیب در انواع دیگر تومور مطابقت داشت.

دکتر ایان واکسمن، مسئول پژوهش سرطان های دستگاه گوارشی، بریستول مایرز سکوییب، اظهار داشت: "سرطان متاستاتیک روده بزرگ یک بیماری تهاجمی با پیش آگهی ضعیف است، و بیماران را با نیاز جدی به گزینه های درمانی اضافی فراتر از شیمی درمانی استاندارد مواجه می کند." همچنین افزود: " اکنون با این تأیید، اولین درمان ایمونوتراپی دوگانه در دسترس بیمارانی که در اتحادیه اروپا (EU) مبتلا به سرطان متاستاتیک روده بزرگ که دچار نقص در ترمیم جهش یا ناپایداری میکروساتلایت ها-بالا(پیشرفته) هستند قرار خواهد گرفت و ما منتظر همکاری با ذینفعان برای پیشرفت این ترکیب منطقی هستیم. "

ترکیب اوپدیوو با یرووی اولین گزینه درمان ایمونوتراپی دوگانه برای هر تومور دستگاه گوارش در اتحادیه اروپا است. همچنین این درمان در اتحادیه اروپا برای سرطان سلول های کوچک ریه و سرطان سلول کلیوی مورد نیز تایید قرار گرفته است.
تایید اتحادیه اروپا در ترکیب داروی اوپدیوو با داروی یرووی  برای درمان سرطان روده بزرگ