ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

تفاوت اپدیوو با کیترودا چیست؟

تفاوت اپدیوو با کیترودا چیست؟

تفاوت اپدیوو با کیترودا چیست؟
اپدیوو(نیوولوماب) و کیترودا(پمبرولیزوماب) دو داروی ایمنی درمانی هستند که برای درمان تعدادی از انواع مختلف سرطان استفاده می شوند. این داروها یکسری آنتی بادی های مونوکلونال هستند که دارای مشخصات و ایمنی مشابه هستند و هر دو بعنوان مهارکننده گیرنده مرگ برنامه ریزی شده سلول(PD1) هستند که برای اولین بار در سال 2014 در ایالات متحده تأیید شدند.
اپدیوو توسط بریستول-مایرز اسکوئیب و کیترودا توسط مرک اند کو به بازار عرضه شدند.
تفاوتهای کلیدی بین اپدیوو و کیترودا در دفعات دوز، داروهایی که در ترکیب با آنها استفاده می شود و نیز انواع سرطانی که برای درمان آنها تأیید شده¬اند، دیده می شود.


اپدیوو و کیترودا: مقدار دوز مصرفی


اپدیوو بصورت تزریق وریدی در مدت 30 یا 60 دقیقه (IV) معمولاً هر 2-4 یا 6 هفته تجویز می شود، در حالی که کیترودا در مقدار کمتری تجویز می شود. كیترودا معمولاً بصورت تزریق وریدی در مدت 30 دقیقه و هر 3-6 هفته تجویز می شود.
اپدیوو و کیترودا: درمان¬های تر کیبی

تفاوت اپدیوو با کیترودا چیست؟
در صورت استفاده از اپدیوو در ترکیب با سایر داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد:


• ایپیلیموماب(یرووی)

• شیمی درمانی با مقدار دو برابر پلاتینوم
• کابوزانتینیب(کابومتیس)

در صورت استفاده از کیترودا در ترکیب با سایر داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد:


• شیمی درمانی با پمترکسد (آلیمتا) و پلاتین
• کاربوپلاتین (پاراپلاتین) و یا پاکلیتاکسل یا بسته به پروتئین پاکلیتاکسل (ابراکسان)
• پلاتین و فلوروراسیل
• تراستوزوماب (هرسپتین) به علاوه شیمی درمانی حاوی فلوروپیریمیدین و پلاتین
• آکسیتینیب (اینلیتا)
• 


• شیمی درمانی

تفاوت اپدیوو با کیترودا چیست؟
از هر دو دارو همچنین در کنار شیمی درمانی حاوی فلوروپیریمیدین و پلاتین برای درمان برخی سرطان های معده استفاده می شود.


اپدیوو و کیترودا: موارد مصرف


کیترودا در تعدادی از انواع سرطان که اپدیوو برای درمان آنها مورد تایید قرار نگرفته استفاده می شود. این موارد عبارتند از:
• به عنوان یک درمان خط اول، برای مرحله III یا سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک (NSCLC) که بیان کننده گیرنده 1مرگ برنامه ریزی شده سلول است. هر دو دارو همچنین برای درمان خط دوم NSCLC و در ترکیب با سایر داروها تأیید شده اند.

تفاوت اپدیوو با کیترودا چیست؟
• لنفوم هوچکین

• سرطان دهانه رحم

• سرطان سلول مرکل

• سرطان آندومتر

• سرطان با بار جهشي بالای تومور

• سرطان پستان سه‌گانه-منفی

سفارش و خرید داروی کیترودا 

سفارش و خرید اپدیوو