ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

نقش تکاملی درمان های ترکیبی داروهای کیترودابه همراه استیوارگا و همچنین تسنتریک به همراه آوستین

نقش تکاملی درمان های ترکیبی داروهای کیترودا به همراه استیوارگا و همچنین تسنتریک به همراه آوستین

در سرطان کارسینوم سلولهای کبدی (HCC)

نقش تکاملی درمان های ترکیبی داروهای کیترودابه همراه استیوارگا و همچنین تسنتریک به همراه آوستین

در نشست سالانه انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) در سال 2021 ، (شبکه سرطان) CancerNetwork با ریچارد دی کیم ، پزشک ، از مرکز سرطان موفیت، در مورد نقش درمان های ترکیبی در درمان کارسینوم سلولهای کبدی (HCC) به گفت‌وگو پرداخت. محققان ، به طور ویژه مطالعه ای در فاز 1b (NCT03347292) سعی کردند به این سوال پاسخ دهند که چگونه درمانی که ترکیبی از پمبرولیزوماب (کیترودا) و رگورافنیب (استیوارگا) است، می تواند در درمان بیماران مبتلا به HCC پیشرفته موثر باشد. این مطالعه نشان داد که 80 میلی گرم رگورافنیب در ترکیب با پمبرولیزوماب، فعالیت ضد توموری خوبی با میزان پاسخ دهی 91٪ به درمان دارد.

 

رونوشت:

 

در گذشته برای بیماران مبتلا به سرطان کبد پیشرفته، تنها سورافنیب (نکساوار) در دسترس بود. این دارو اثربخشی نسبتاٌ کمی داشت. بنابراین ، در آن زمان ، درمان موضعی نقش زیادی در درمان بسیاری از بیماران داشت. اما اکنون با بررسی متوسط بقا بیماران، در طی مصرف ترکیبات در حال تکاملی مانند آتزولیزوماب(تسنتریک) بعلاوه بواسیزوماب(آواستین) یا مهارکننده های تروسین کیناز (TKI) درکنار ایمونوتراپی، در می‌یابیم که طول عمر(بقا) بیماران به حدود 20 ماه( یا بیشتر) تغییر کرده است.

نقش تکاملی درمان های ترکیبی داروهای کیترودابه همراه استیوارگا و همچنین تسنتریک به همراه آوستین

بنابراین ، از آنجا که اکنون داروهای زیادی داریم که می توانیم در این شرایط از آن‌ها استفاده کنیم ، این نوع ترکیب [در مراحل اولیه درمان] ، به آنچه که به آن بیماران مرحله B بارسلونا می گوییم، منتقل می شود. در گذشته ، این بیماران چندین بار تحت درمان موضعی قرار می گرفتند تا زمانی که [پیشرفت حاصل شود] و سپس به متخصصان انکولوژی مراجعه می کردند. اما من معتقدم که این ترکیب ، چه یک داروی ضد VEGF به علاوه ایمونوتراپی باشد و چه یک TKI در کنار ایمونوتراپی ، فراتر از سطحی خواهد رفت که در حال حاضر از آن در بیماران مرحله B بارسلونا استفاده می کنیم. این یکی از اتفاقات کلیدی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد. یک بار دیگر ، این جا [ما] واقعاً به یک روش چند جانبه احتیاج داریم؛ ما با رادیولوژیست های مداخله‌ای خود صحبت کردیم تا به آنها بگوییم، سلام ، ما ترکیبات خوبی داریم. بنابراین ، آنکولوژی درمانی باید به موقع انجام شود. همچنین حرکت به جلو ادامه دارد، زیرا داروهای زیادی برای HCC وجود دارد ، که باید از نحوه توالی آنها اطلاع یابیم. در حال حاضر ، ما دو مورد TKI در دسترس داریم(مانند کابوزانتینیب [کابومتیکس] ، لنواتینیب [لنویما] ، رگورافنیب ، و سورافنیب) که مورد تأیید قرار گرفته اند. اکنون ، در موقعیت ایمونوتراپی ، جایی که در آن، ایمونوتراپی را با TKI و یا آنتی VEGFرا با ایمونوتراپی ترکیب می کنیم ، باید نحوه توالی آن‌ها را بیاموزیم. این امر در نحوه عمل ما در آینده مورد اهمیت قرار خواهد گرفت.  

نقش تکاملی درمان های ترکیبی داروهای کیترودابه همراه استیوارگا و همچنین تسنتریک به همراه آوستین