ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

کیترودا و سرطان پروستات Keytruda and Prostate Cancer

کیترودا چیست؟

Keytruda and Prostate Cancer

کیترودا (پمبرولیزومب) دارویی است که 1PD- را هدف قرار می دهد، 1-PD پروتئینی است که روی سلول های T –از سلول‌های ایمنی بدن- وجود دارد. کیترودا با مسدود کردن 1PD- روی سلول های T اثر گذاشته و پاسخ سیستم ایمنی بدن را در برابر سلول های سرطانی پروستات تقویت می کند.

در حال حاضر، استفاده از کیترودا برای بیمارانی که سرطان پروستات در آنان پس از درمان پیشرفت کرده است و نتایج در آزمایش تشخیصی، بی ثباتی بالای ریزماهواره ها (ریزماهواره: توالی دی ان ای)(MSI-H)  یا نقص در پروتئین‌های تعمیر عدم تطابق (dMMR) را نشان می دهد، مورد تأیید سازمان غذا و دارو می باشد. کیترودا اولین درمانی است که سازمان غذا و دارو آن را بر اساس بیومارکر (نشانگر زیستی) و نه بر اساس نوع تومور تایید کرده است .

داروی کیترودا و سرطان پروستات

آزمایش MSI-H یا dMMR چگونه عمل می کند؟

MSI-H و کمبود MMR با آزمایش بیومارکر که بر روی نمونه بافت سرطانی پروستات انجام شده است، مشخص می شود.

Keytruda and Prostate Cancer