ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

کیترودا چگونه فعالیت می کند؟ How does keytruda works

کیترودا چگونه فعالیت می کند؟

کیترودا برای کمک به سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سلول های سرطانی فعالیت می کند.
کیترودا نوعی شیمی درمانی یا پرتودرمانی نیست بلکه نوعی ایمنی درمانی(ایمونوتراپی) است که با کمک به سیستم ایمنی بدن برای مقابله با برخی سرطان ها فعالیت می کند.
همچنین کتیرودا می تواند باعث حمله سیستم ایمنی بدن به اندام ها و بافت های طبیعی(سالم) در هر ناحیه از بدن شود و نیز نحوه عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. این مشکلات ممکن است گاهی شدید یا حتی تهدید کننده زندگی باشند و منجر به مرگ شخص شوند. بنابراین ممکن است فرد همزمان دارای بیش از یکی از این مشکلات که می توانند در هر زمان از درمان یا حتی پس از پایان درمان اتفاق بیفتد، باشد.

کیترودا چگونه فعالیت می کند؟

مطالب مرتبط

سلولهای سرطانی ممکن است از مسیر PD-1 برای پنهان شدن از سلولهای T استفاده کنند.
سیستم ایمنی بدن، دفاع طبیعی بدن در برابر بیماری است. بنابراین سیستم ایمنی برای شناسایی و مقابله با عفونت ها و بیماری ها - از جمله سرطان - انواع خاصی از سلول ها به نام سلول T را به سراسر بدن شما می فرستد.
سلولهای سرطانی ممکن است از مسیر PD-1 برای مخفی شدن از سلولهای T استفاده کنند که با این کار سلول های T از حمله به سلولهای سرطانی جلوگیری کرده و به سلول های سرطانی امکان رشد و گسترش می دهد.
PD-1 = گیرنده -1مرگ برنامه ریزی شده سلول
کیترودا مسیر PD-1 را مسدود می کند تا از پنهان شدن سلولهای سرطانی جلوگیری کند.
کیترودا نوعی ایمنی درمانی است که با مسدود کردن مسیر PD-1 برای جلوگیری از پنهان شدن سلول های سرطانی فعالیت می کند. کیترودا به سیستم ایمنی بدن کمک می کند تا آنچه را که قرار بوده انجام شود را انجام دهد: مانند سلولهای سرطانی را شناسایی کرده و با آنها مقابله کند.
بنابراین کتیرودا می تواند باعث حمله سیستم ایمنی بدن به اندام ها و بافت های طبیعی(سالم) در هر ناحیه از بدن شود و نیز نحوه عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. این مشکلات ممکن است گاهی شدید یا حتی تهدید کننده زندگی باشند و منجر به مرگ شخص شوند. همچنین ممکن است فرد همزمان دارای بیش از یکی از این مشکلات که می توانند در هر زمان از درمان یا حتی پس از پایان درمان اتفاق بیفتد، باشد.

کیترودا چگونه فعالیت می کند؟

 

سفارش و خرید داروی کیترودا