ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

تومورهای خوش خیم آدرنال Benign Adrenal Tumors

نگاه کلی

تومورهای خوش خیم آدرنال توده های غیر سرطانی هستند که در غدد فوق کلیوی تشکیل می شوند. به عنوان بخشی از سیستم غدد درون ریز، غدد فوق کلیوی هورمون هایی تولید می کنند که تقریباً به همه اندام ها و بافت های بدن شما دستورالعمل می دهند. هر فرد دو غده‌ی آدرنال دارد که بر روی هر یک از کلیه‌ها قرار دارند . هر غده شامل دو نوع بافت است: قشر و مدولا. تومورهای خوش خیم آدرنال را که در قشر ایجاد می شوند، آدنوم آدرنال نیز می نامند. به آنهایی که در مدولا ایجاد می شوند، فئوکروموسیتوما نیز گفته می شود.

علائم

بیشتر تومورهای خوش خیم آدرنال هیچ علائمی ندارند و نیازی به درمان ندارند. اما گاهی اوقات این تومورها مقادیر زیادی از هورمون های خاص ترشح می کنند که می توانند عوارضی ایجاد کنند.

متداول ترین هورمون هایی که بیش از حد ترشح می شوند آلدوسترون و کورتیزول از قشر و هورمون های آدرنالین از مدولا هستند.

درمان

درمان خوش خیم غده فوق کلیوی معمولاً شامل جراحی یا استفاده از دارو می باشد.