ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

سرطان زبان Tongue cancer

نگاه کلی

سرطان زبان نوعی سرطان بوده که از سلول های زبان شروع می شود.
سرطان های مختلفی می توانند زبان را درگیر کنند، اما سرطان زبان اغلب از سلولهای سنگفرشی نازک و مسطحی شروع می شود که سطح زبان را پوشانده اند. تشخیص نوع سلول های سرطان زبان به پیش آگاهی و درمان آن کمک می کند.


یکی از عوامل تأثیرگذار در درمان، ناحیه درگیر در زبان می باشد. سرطان زبان ممکن است در محل های زیر بروز کند:


در دهان، جایی که احتمال مشاهده و احساس آن بیشتر است (سرطان قسمت دهانی زبان). این نوع از سرطان زبان معمولا به زودی و تا زمانی که هنوز کوچک است تشخیص داده شده و به راحتی با جراحی برداشته می شود.


در گلو. نشانه ها و علائم ابتدایی این بیماری در پایة زبان خفیف می باشد (سرطان قسمت حلقی زبان). در این حالت معمولاً سرطان در مراحل پیشرفتة خود، زمانی که سرطان به غدد لنفاوی گردن رسیده و اندازه ی تومور بزرگ شده است، تشخیص داده می شود.


سرطان هایی که در قاعده زبان ایجاد می شوند، با آلودگی با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مرتبط می باشند که تأثیر زیادی بر درمان و پیش آگاهی سرطان دارد.
معمولاً درمان سرطان زبان به صورت جراحی برای برداشتن بافت سرطانی می باشد. ممکن است شیمی درمانی، پرتو درمانی و دارو درمانی هدفمند نیز در کنار جراحی تجویز می شوند.
درمان سرطان های پیشرفته زبان می تواند توانایی فرد در گفتار و غذا خوردن را تحت تأثیر قرار دهد. همکاری با یک تیم ماهر توانبخشی می تواند در زمینه کنار آمدن با تغییرات ناشی از درمان سرطان زبان کمک کننده باشد.