ورود ثبت نام
ورود ثبت نام

سرطان پوست غیر ملانوم Nonmelanoma Skin Cancer

نگاه کلی

سرطان پوست غیر ملانوم به انواع سرطانی گفته می شود که در پوست بروز کرده ولی از نوع ملانوم نمی باشند.

انواع مختلفی از سرطان پوست در رده گسترده ای از این گونه سرطان قرار می گیرد که متداول ترین آنها سرطان سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی می باشد.

درمان سرطان پوست غیر ملانوم به نوع سرطان فرد بستگی دارد. درمان سرطان پوست معمولاً به صورت جراحی برای از بین بردن سلول های سرطانی است.

انواع بیماری