آسپیرین، بوتالبیتال و کافئین Aspirin & Butalbital & Caffeine

نام های تجاری: ترکیبات بوتالبیتال فیورینال فیورمور فیورتال فورتبس آیدنال لانیرویف (بیشتر)

موارد مصرف

آسپیرین مسکن درد و همچنین ضد التهاب و تب بر است.

بوتالبیتال یک باربیتورات است. انقباضات عضلانی درگیر در سردرد تنشی را شل می کند.


کافئین یک محرک سیستم عصبی مرکزی است. انقباضات عضلانی رگ های خونی را آرام می کند تا جریان خون را بهبود بخشد.

ترکیب Butalbital Combound یک داروی ترکیبی است که برای درمان سردردهای تنشی استفاده می شود. ترکیب Butalbital برای درمان سردردهایی که می آیند و می روند نیست.

ترکیب بوتبالبیتال همچنین می تواند برای مواردی استفاده شود که در این راهنمای دارو ذکر نشده است.

 

منبع

drugs.com

با قوانین سین سا موافقم.