اوراسیل موستارد Uracil Mustard

نام های تجاری: اوراموستین

نگاه کلی

اوراموستین (INN ) یا خردل اوراسیل شیمی درمانی داروی که در گروه عوامل آلکیله قرار دارد. این در بدخیمی های لنفاوی مانند لنفوم غیر هوچکین استفاده می شود. این کار با آسیب رساندن به DNA ، در درجه اول در سلولهای سرطانی که به دلیل نیاز به ساختن اسیدهای نوکلئیک در طول سلول ، ترجیحاً اوراسیل را می گیرند ، کار می کند. چرخه های سریع تقسیم سلولی . آسیب DNA منجر به آپوپتوز سلولهای آسیب دیده می شود. سرکوب و حالت تهوع از مغز استخوان از عوارض اصلی آن است.

منبع

ویکی پدیابا قوانین سین سا موافقم.
ثبت