اینترفرون آلفا-n1 interferon alfa-n1

نام های تجاری:

موارد مصرف اینترفرون آلفا

انترفرون آلفا در درمان لوسمی Hairy cell، کوندیلوماتا الکومیناتا، هپاتیت مزمن فعال، سارکوم کاپوسی همراه با ایدز، کارسینوم مثانه، کارسینوم کلیه، لوسمی میلوسیتیک مزمن، پاپیلوماتوزیس لارنژیال، لنفوم های غیر هوچکینی، ملانوم بدخیم، میلوم مولتیپل و میکوزوفونگوئید مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان کارسینوم دهانه رحم نیز مصرف شده است.

مکانیسم اثر اینترفرون آلفا

انترفرون ها اثرضد ویروس، ضد تکثیر وتقویت ایمنی دارند. فعالیت ضد ویروس و ضد تکثیر آن به علت تغییر در ساخت DNA و RNA و پروتئین های سلولی شامل انکوژن هاست. انتروفرون همچنین باعث کاهش تکثیرسلول و نیز افزایش فعالیت فاگوسیتیک ماکروفاژها و اثرات سمی لنفوسیت ها بر روی سلول های هدف می شود.

فارماکوکینتیک اینترفرون آلفا

جذب عضلانی یا زیر جلدی دارو بیش از 80 در صد است . متابولیسم دارو کلیوی است. نیمه عمر آلفا 2a رکامبیننت بعد از تزریق عضلانی 8- 6 ساعت و به صورت انفوزیون وریدی 5/8- 7/3 ساعت است. نیمه عمر آلفا 2b رکامبیننت بعد از تزریق عضلانی یا زیر جلدی 3-2 ساعت. با مقدار مصرف روزانه به صورت تزریق عضلانی، ممکن است دارو در بدن تجمع یابد . زمان رسیدن به حداکثر اثر شکل رکامبیننت آلفا 2a با یک نوبت تجویز عضلانی8/3 ساعت و از راه جلدی 3/7 ساعت است و برای رکامبیننت آلفا2b به صورت یک نوبت تجویز عضلانی یا زیر جلدی 12 -3 ساعت است.

عوارض جانبی اینترفرون آلفا

تغییر حس چشایی یا احساس طعم فلزی، اسهال، سرگیجه، خشکی دهان، سندرمشبه آنفلوانزا، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ، بثورات جلدی، خستگی غیرعادی، کم خونی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، مسمومیت کبدی و کاهش نسبی میزان مو از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.

هشدار ها اینترفرون آلفا

1- در صورت حساس بودن بیمار به انترفرون آلفا ممکن است به انواع دیگر آن نیز حساسیت نشان دهد. 
2- به دلیل تفاوت در مقدار مصرف نمی توان انواع انتروفرون های آلفا را بدون دستور پزشک، به جای هم مصرف نمود. 
3- در صورت وجود بیماری اتوایمون یا سابقه آن، بیماری شدید قلبی مثل انفارکتوس میوکارد اخیر، دیابت ملیتوس مستعد به کتواسیدوز، بیماری ریه، آبله مرغان، زونا، اختلالات کار CNS ، سایکوز شدید یا سابقه ابتلاء به آن، اختلالات تشنجی، حساسیت به دارو، عیب کار تیروئید و کاهش فعالیت مغز استخوان با احتیاط فراوان مصرف شود. 
4- در صورت بروز خونریزی غیر عادی، مدفوع سیاه وقیری، خون در ادرار یا مدفوع و بروز لکه های قرمز رنگ روی پوست با پزشک تماس گرفته شود. 
5- در صورت بروز عوارض جانبی شدید، کاهش مقدار مصرف تا 50 درصد و یا قطع موقتی مصرف دارو پیشنهاد می شود.

توصیه های دارویی اینترفرون آلفا

1- کاهش اشتها و خستگی غیر عادی با ادامه مصرف بیشتر مشخص می شود و ممکن است نیاز به کاهش مقدار مصرف داشته باشد. همچنین تهوع و استفراغ معمولاً5-3 روز بعد از مصرف دارو بر طرف می گردد. 
2- تزریق زیر جلدی برای بیمارانی که ترومبوسیتوپنی دارند و یا خطر خونریزی در آنها وجود دارد، ترجیح داده شود. 
3- کاهش فشار خون طی درمان یا تا 2 روز بعد از درمان دیده می شود. و نیاز به درمان کمکی جانشینی مایعات دارد. گاهی نیز افزایش خون مشاهده می شود که خفیف و گذرا می باشد. 
4- کاهش تعداد لکوسیت و پلاکت با مصرف انترفرون آلفا2bرکامبیننت طی 5-3 روز درمان مشاهده می شود و 5-3 روز بعد از قطع مصرف دارو بهبود می یابد. 
5- سندرم شبه آنفلوانزا در اغلب بیماران و به طور قطع بیشتر در هفته اول درمان مشاهده می شود که به تدریج به علت مقاومت طی 4-2 هفته و با ادامه درمان کاهش می یابد. در صورت تکرار تب و سردرد و علایم شبه آنفلوانزا قبل و بعد از مصرف انترفرون ممکن است نیاز به مصرف استامینوفن باشد. در صورت تداوم سردرد کاهش مقدار مصرف دارو پیشنهاد شده است.

 

منبع

darooyab

با قوانین سین سا موافقم.