دالتپارین Dalteparin

نام های تجاری:

موارد مصرف دالتپارین


مشتق هپارین با وزن مولکولی پایین.
a) پروفیلاکسی در برابر ترومبوز ورید های عمقی (DVT) در بیمارانی که عمل جراخی شکمی قرار می گیرند و در معرض ریسک عوارض ترومبوآمبولیک (شامل سن بیشتر از 40 سال، بیمار چاق، بیمار تحت عمل جراحی نیازمند به بیهوشی عمومی بیش از 30 دقیقه، بیمار با سابقه DVT یا آمبولی ریوی)
b) پروفیلاکسی DVT در بیماران تحت جراحی تعویض هیپ
c) پیشگیری از مشکالت ایسکمی در بیماران با آنژین ناپایدار یا MI بدون موج Q که آسپیرین مصرف می کنند.
d) بیماران با ریسک مشکلات ترومبوآمبولیک ناشی از محدودیت حرکتی شدید در طول بیماری های حاد

مکانیسم اثر


این دارو سبب افزایش مهار فاکتور Xa و ترومبین توسط آنتی ترومبین می شود.

فارماکوکینتیک دالتپارین


دارو پیرو تجویز زیر جلدی تقریبا به طور کامل جذب می شود (فراهم زیستی 87%). دارو توسط کلیه دفع می شود. نیمه عمر دارو پیرو تزریق وریدی 2 ساعت و پیرو تزریق زیر جلدی 5-3 ساعت است.

عوارض جانبی دالتپارین


عوارض شایع (%10<):
هماتولوژی و انکولوژی: خونریزی، ترومبوسیتوپنی، کبودی
موضعی: کبودی محل تزریق
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
هماتولوژی و انکولوژی: خونریزی شدید، هماتوم زخم
کبدی: افزایش سطح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، افزایش سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز
موضعی: درد محل تزریق، هماتوم در محل تزریق
تنفسی: خون دماغ
متفرقه: جراحی مجدد به علت خونریزی
عوارض نادر (%1>):
خونریزی گوارشی، هموپتزی (خلط خونی)، نکروز پوستی
سایر عوارض (درصد نامشخص):
قلبی عروقی: هماتوم نخاعی
سیستم اعصاب مرکزی: خونریزی اپیدورال داخل جمجمه ای

تداخلات دارویی دالتپارین


*مشخصات کلی تداخلات:
- ضد انعقاد

تداخلات رده X (پرهیز):
آپیکسابان، دابیگاتران اتکسیلات، ادوکسابان، همین، میفپریستون، اوماستاکسین، ریواروکسابان، اوروکیناز، وراپاکسار

کاهش اثرات داروها توسط دالتپارین:
فاکتور 10 انسانی

کاهش اثرات دالتپارین توسط داروها:
مشتقات استروژن، پروژستین

افزایش اثرات داروها توسط دالتپارین:
آلیسکایرن، مهارکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین II، مهارکننده‌های ACE، کلاژناز (سیستمیک)، دفراسیروکس، دئوکسی کولیک اسید، دسیرودین، اپلرنون، ایبریتومومب تیوکستان، نینتدانیب، اوبینوتوزومب، اوماستاکسین، پالیفرمین، نمک‌های پتاسیم، دیورتیک های نگه‌دارنده پتاسیم، ریواروکسابان، آنتاگونیست های ویتامین کا

افزایش اثرات دالتپارین توسط داروها:
مشتقات 5 آمینوسالیسیلیک اسید، آکالابروتینیب، داروهای ضد پلاکت، آنتی‌ترومبین، آپیکسابان، برومپریدول، کپلاسیزومب، دابیگاتران اتکسیلات، داساتینیب، ادوکسابان، امولسیون‌های روغنی (بر پایه روغن ماهی)، همین، گیاهان با اثرات ضد پلاکت و ضد انعقاد، ایبروتینیب، اینوترسن، لیماپروست، مزوگلیکان، میفپریستون، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (ویژه COX2)، اسیدهای چرب امگا 3، پنتوسان پلی سولفات سدیم، پنتوکسی فیلین، آنالوگ‌های پروستاسیکلین، سالیسیلات ها، سوگامادکس، سولودوکسید، داروهای ترومبولیتیک، تیبولون، تیپراناویر، اوروکیناز، ویتامین ای (سیستمیک)، وراپاکسار، زانوبروتینیب

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

دارو های هم گروه دالتپارین


انوکساپارین سدیم
هپارین
تینزاپارین

 

منبع

darooyab

با قوانین سین سا موافقم.