داکلیزوماب Daclizumab

نام های تجاری:

داکلیزومب

رده درمانی: پادتن‌های تک‌تیره

اشکال دارویی: آمپول

موارد مصرف


داکلیزومب برای پیشگیری از رد پیوند به خصوص در پیوند کلیه استفاده می‌گردد. در بیماری‌های خود ایمنی مانند مولتیپل اسکلروز نیز ممکن است به کار رود.

 

مکانیسم اثر


پادتن‌ها یی تک‌گونه هستند که همانند یکدیگرند و علیه نوعی ار گیرنده های لنفوسیتهای T هستند . لذا سیستم ایمنی بدن را مختل و واکنشهای رد پیوند را مهار می کند.

عوارض جانبی


اختلال سیستم ایمنی

 

منبع

wikipedia

با قوانین سین سا موافقم.