دی متیل فومارات Dimethyl fumarate

نام های تجاری: سینوتک دیفوزل میلوبایوکس زادیوا تکزیفوما (بیشتر)

موارد مصرف دی متیل فومارات


گروه دارویی: مشتق فوماریک اسید - تنظیم کننده سیستم ایمنی

موارد مصرف:

دی متیل فومارات (سینوتک®) براي درمان MS نــوع عود کننده - فروکش کننده اســتفاده مي شــود. مشخص شده اســت که اين دارو تعداد و شــدت حمله ها را کاهش مي دهد و روند ناتوانی را کند می کند.

مکانیسم اثر دی متیل فومارات


دی متیل فومارات و متابولیت فعال آن، مونومتیل فومارات، مسیر Nrf2 را که در پاسخ سلولی به استرس اکسیداتیو نقش دارد، فعال می کند. مکانیسم اثر درمانی دی متیل فومارات در مولتیپل اسکلروزیس دقیقا مشخص نیست اما به نظر می رسد این اثر به صورت یک اثر ضدالتهابی و محافظ سلولی و از طریق فعال سازی مسیر Nrf2 انجام می شود.


فارماکوکینتیک دی متیل فومارات


دی متیل فومارات بوسیله استرازها هیدرولیز شده و به متابولیت فعال خود، مونومتیل فومارات تبدیل می شود. مونومتیل فومارات از طریق سیکل تری کربوکسیلیک اسید متابولیزه شده و درگیر سیستم سیتوکروم P450 نمی شود. متابولیت های سرمی اصلی شامل مونو متیل فومارات، فوماریک اسید، سیتریک اسید و گلوکز است . نیمه عمر حذفی مونو متیل فومارات در حدود 1 ساعت است و دفع عمده دارو به صورت CO2 از طریق بازدم (60 درصد ) ، به مقدار محدود تر از ادرار (مقدار اندکی به صورت مونو متیل فومارات تغییرنیافته) و مدفوع است.

منع مصرف دی متیل فومارات

در صورت حساسیت به ماده دارویی یا هریک از مواد جانبی به کار رفته در فرآورده دارویی مصرف دارو باید قطع شود.

عوارض جانبی دی متیل فومارات


عوارض جانبی دارو ممکن است شامل موارد زیر شود:
گرگرفتگی و مشکلات گوارشی. این عوارض معمولا در ماه اول مصرف دی متیل فومارات بروز کرده و در ادامه مصرف کاهش می یابد.
علائم مشکلات گوارشی شامل موارد زیر است:
اسهال، تهوع، درد های شکمی، استفراغ، سوء هاضمه
این عوارض می تواند با مصرف همزمان سینوتک با غذا کنترل شود.

تداخلات دارویی دی متیل فومارات


تداخل دارویی مهمی گزارش نشده است.
هشدار ها دی متیل فومارات
سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب کاهش تعداد لنفوسیت ها گردد ، لازم به ذکر است آزمایش CBC ، 6 ماه پیش از شروع مصرف دارو و سپس حداقل سالی یکبار برای بیماران ، توصیه می شود.
سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب افزایش آنزیم های کبدی شود.
سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب دفع پروتئین در ادرار شود.
در طول درمان با سینوتک® (دی متیل فومارات)، استفاده از واکسن های ویروسی زنده ضعیف شده توصیه نمی گردد.
مصرف سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب کاهش اثربخشی داروهای پیشگیری کننده از بارداری خوراکی گردد به همین دلیل به زنان مصرف کننده این دارو توصیه می شود از راه پیشگیری دیگری استفاده نمایند.

توصیه های دارویی دی متیل فومارات


• دارو در زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود دارو در جعبه اصلی و دور از نور نگهداری شود.
• از مصرف داروهای تاریخ گذشته خود داری شود.
• دارو دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.
• کپسول به طور کامل بلعیده شود، از بازکردن و حل کردن محتویات کپسول خودداری گردد.

منبع

darooyabبا قوانین سین سا موافقم.
ثبت