سريواستاتين cerivastatin

نام های تجاری:

سرویاستاتین

سرویاستاتین (INN ، [1] نام تجاری: Baycol ، Lipobay) عضوی مصنوعی در گروه استاتین هایی است که برای کاهش کلسترول و جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی استفاده می شود. در اواخر دهه 1990 توسط شرکت داروسازی Bayer A.G به بازار عرضه شد و با آتورواستاتین (لیپیتور) بسیار موفق Pfizer رقابت کرد. سرویاستاتین در سال 2001 به دلیل گزارشات مهلك رابدومیولیز ، داوطلبانه از بازار در سراسر جهان خارج شد.

در طی نظارت پس از بازاریابی ، 52 مورد مرگ در بیماران با استفاده از سرویاستاتین گزارش شده است که عمدتاً ناشی از رابدومیولیز و نارسایی کلیوی ناشی از آن است. [2] خطرات در بیماران با استفاده از فیبراتها ، عمدتاً گمفیبروزیل (لوپید) و در بیمارانی که از بالاترین (0.8 میلی گرم در روز) دوز سریواستاتین استفاده می کنند ، بیشتر بود. Bayer A.G 18 ماه پس از پیدا شدن تداخل دارویی ، منع مصرفی برای استفاده همزمان با سریواستاتین و گمفیبروزیل را به بسته افزود. [3] فراوانی موارد کشنده رابدوميوليز با سريواستاتين 16 تا 80 برابر بيشتر از ساير استاتين ها بود. [4] 385 مورد دیگر از مرگ ناگهانی رابدومیولیز گزارش شد. این باعث می شود خطر این عارضه (نادر) 5-10 برابر سایر استاتین ها باشد. Cerivastatin همچنین میوپاتی را به صورت وابسته به دوز هنگام تجویز به عنوان مونوتراپی ایجاد کرد ، اما این تنها پس از شکایت از Bayer و باز شدن اسناد منتشر نشده شرکت مشخص شد. [5]

ساختار و واکنش


سرویاستاتین از یک فلوئوروفنیل متصل به پیریدین تشکیل شده است. پیریدین دارای دو گروه پروپانیل ، یک گروه متوکسی و دی هیدروکسی هپتانویک اسید است. گروه اسید دی هیدروکسی هپتانویک بخشی عملکردی در مولکول است. این قسمت به HMG-CoA ردوکتاز متصل می شود و آن را برای HMG-CoA غیرقابل دسترس می کند. [6] سرویاستاتین یک داروی مصنوعی خالص است که برای ایجاد یک بازدارنده قوی تر از HMG-CoA ردوکتاز تولید می شود. سرویواستاتین با ثابت مهاری 0.5 میکروگرم در لیتر ، قوی ترین بازدارنده بود که باعث شده تا در دوز پایین نیز موثر باشد. از طریق خوراکی به صورت قرص مصرف می شود ، جایی که با نمک سدیم ترکیب می شود. نام IUPAC سپس (+) - (3R ، 5S ، 6E) -7- [4- (4-فلوئوروفنیل) -2،6-دی ایزوپروپیل-5-متوکسی متیل پیریدین-3-ایل] -3،5-دی هیدروکسی -6 است. نمک منو سدیم هپتنویک اسید. [7] سریواستاتین سدیم (C22H33FNO3Na) از طریق قرص به صورت خوراکی تجویز می شود. وزن مولکولی 481.5 گرم در مول است. [8] بی بو است و در آب ، متانول و اتانول محلول است. تحت شرایط اسیدی ، برای ایجاد پیریدینولاکتون تحت چرخش قرار می گیرد. [9]

مکانیسم عمل


برای درمان چربی خون ، بیماری که همراه با سطح کلسترول بالا است ، می توان از پنج کلاس اصلی عامل استفاده کرد. اینها گیرنده های اسید صفراوی ، اسید نیکوتینیک ، مشتقات اسید فیبریک ، مهارکننده های پروبوکل و HMG-CoA-ردوکتاز هستند. سرویاستاتین عمدتاً با مهار رقابتی HMG-CoA-ردوکتاز ، که مرحله آنزیم محدود کننده سرعت در بیوسنتز کلسترول است ، عمل می کند. [10] [11] در طی مسیر میوالونات در کبد رخ می دهد ، جایی که هیدروکسیل متیل گلوتاریل به mevalonate تبدیل می شود. سرویاستاتین یک بازدارنده مصنوعی و انانتیومری خالص ردوکتاز است ، به این معنی که می تواند در محل فعال آنزیم قرار گیرد و بنابراین با سوبسترا HMG-CoA که بستر اصلی ردوکتاز است ، رقابت کند. [12] به دلیل رقابت ، میزان تولید mevalonate توسط آنزیم کاهش می یابد. این همچنین بدان معنی است که از آنجا که ماده اولیه کمتری در دسترس است ، میزان بیوسنتز بعدی کاهش می یابد. در نهایت ، این منجر به کاهش سطح کلسترول می شود.

مکان بیوسنتز کلسترول و مهار HMG-CoA از اهمیت برخوردار است ، زیرا بیشتر کلسترول در گردش خون به جای رژیم از تولید داخلی ناشی می شود. اگر کبد نتواند کلسترول بیشتری تولید کند ، سطح کلسترول در خون کاهش می یابد. همچنین ، مهار کننده های HMG-CoA-ردوکتاز با افزایش ترشح LDL- کلسترول و کاهش کلسترول کل و LDL در سرم باعث تنظیم ثانویه گیرنده های LDL کبدی می شوند.

متابولیسم


سریواستاتین از طریق مسیر کبدی متابولیزه می شود. [13] مطالعات in vitro با سلولهای کبدی انسان نشان داد که دو مسیر متابولیک به یک اندازه مهم هستند. دمتیلاسیون متیل اتر بنزیلیک و هیدروکسیلاسیون در o

منبع

wikipedia

با قوانین سین سا موافقم.