نئومایسین Neomycin

موارد مصرف نئومایسین

به صورت خوراکی برای استریل کردن روده ها قبل از عمل جراحی مصرف می شود.
همچنین بصورت ترکیبی با داروهای موضعی کاربرد دارد

مکانیسم اثر نئومایسین

نئومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی است که مانند سایر داروهای این گروه با عبور فعال ازغشای باکتری مانع بیوسنتز پروتیئن توسط ریبوزوم ها می شود.

فارماکوکینتیک نئومایسین

آمینوگلیکوزیدها از راه گوارش جذب نمی شوند. البته در صورت زخم گوراش یا التهاب روده مقادیری از دارو جذب می شود. آمینوگلیکوزیدها بصورت تزریق عضلانی یا وریدی مصرف می شود.
همچنین نئومایسین موضعی مقادیر ناچیزی از پوست سالم جذب می شود
نئومایسین بصورت خوراکی مصرف می شود و بدون جذب از دستگاه گوارش عبور می کند و در طول دستگاه گوارش اثرات ضد میکروبی خود را اعمال می کند

منع مصرف نئومایسین

در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو این دارو نباید مصرف شود.

عوارض جانبی نئومایسین

آسیب بخش حلزونی گوش، مسمومیت بر گشت پذیر کلیه، به ندرت کاهش منیزیم خون به ویژه در مصرف طولانی مدت وکولیت پسودوممبران از عوارض احتمالی این دارو هستند.
البته جذب نئومایسین از طریق موضعی بسیار ناچیز است

تداخلات دارویی نئومایسین

چون نئومایسین بصورت موضعی مصرف می شود تداخل دارویی خاصی از آن گزارش نشده است

توصیه های دارویی نئومایسین

این دارو را می توان با معده خالی یا پس از غذا مصرف کرد.
 

دارو های هم گروه نئومایسین


امیکاسین
جنتامایسین
کانامایسین
استرپتومایسین
توبرامایسین
 

منبع

 
darooyab


با قوانین سین سا موافقم.
ثبت