کورتیزون Cortisone

موارد مصرف

کورتیزون (به انگلیسی: Cortisone) با فرمول شیمیایی C21H28O5 یا 17-hydroxy-11-dehydrocorticosterone یک هورمون استروئیدی با شناسه پاب‌کم 177612 است. که جرم مولی آن ۳۷۶٫۰ گرم بر مول می‌باشد. این هورمون در بدن به‌طور عمده از غدد فوق کلیوی ترشح می‌شود. این ترکیب به صورت داروی تزریقی نیز بکار میرود

منبع

wikipedia

با قوانین سین سا موافقم.